Contact

Neem contact met ons op

Contactaţi-ne

Tranziţia energeticã, în toate formele sale, va aduce cu sine o creştere a ocupãrii forţei de muncã în Olanda. FNV doreşte ca toate locurile de muncã ce vor deriva de aici sã genereze muncã onestã şi pe care sã se poatã conta. Împreunã, muncitorii din Olanda trebuie sã se asigure cã noile locuri de muncã nu sunt distruse prin exploatarea muncitorilor fãrã drepturi. De aceea pledãm pentru separarea definitivã angajator – proprietar de cazare.

Polish Embassy in the Netherlands

Website: www.gov.pl
E-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl
Phone: (+31) 70 79 90 100

Emergency telephone: +31 70 70 11 036
(between 5:00 PM – 9:00 AM)

Lau legãtura cu voi:

Trimiteţi fotografiile si filmãrile voastre reflectând calitatea locului de cazare la:

Toatã Olanda trebuie sã afle cã agenţiile de muncã temporarã sunt proprietari de locuri de cazare iresponsabili. Muncitorii migranţi merita o locuinţã sigurã, pe care sã se poatã baza. Asta e o chestiune de civilizaţie.

Trimiteţi fotografiile si filmãrile voastre reflectând calitatea locului de cazare la:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more