insurance card

Help us provide insight into how employment agencies handle your health insurance.

Select your language:

Insurance card

Everyone with health insurance automatically receives an insurance card. This card shows at a glance per insurance what is reimbursed, but also what the most important exclusions are. Everyone must have an insurance card. Nevertheless, we notice that this is often not the case among labor migrants.

Please help us provide information about having an insurance card.

KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wszystkie osoby posiadające ubezpieczenie zdrowotne w Holandii otrzymują automatycznie kartę ubezpieczeniową. Na podstawie danych zapisanych na tej karcie można odczytać szczegóły dotyczące polisy ubezpieczeniowej. Każdy musi posiadać taką kartę. Zauważamy jednak, że migranci zarobkowi częstonie otrzymują od agencji kart ubezpieczeniowtch, czyli dowodu na to, że są ubezpieczeni.

Prosimy bardzo o udzielenie nam informacji dotyczącej posiadania holenderskiej karty ubezpieczeniowej.

CARDUL DE ASIGURARE DE SÃNÃTATE

Toţi asiguraţii primesc automat card de asigurare. Acest  card aratã per asigurator ce este rambursat, dar şi care sunt cele mai importante costuri excluse. Toţi rezidenţii în Olanda trebuie sã aibã o asigurare de sãnãtate. Cu toate astea, observãm ca mulţi muncitori migranţi nu obţin acest card.

Vã rugãm sã ne oferiţi câteva informaţii despre dobândirea cardului de asigurare.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more