Kontakt

Skontaktuj się z nami

Kampania

Transformacja energetyczna we wszystkich jej postaciach przyniesie w najbliższych latach znaczny przyrost zatrudnienia w Holandii. FNV dąży do tego, aby wszystkim zatrudnionym  na nowych stanowiskach pracy zagwarantowano pracę o stabilnym charakterze. Wszyscy powinniśmy dbać o to,  aby przyszłe  stanowiska pracy były chronione a zatrudnieni nie stawali się ofiarami wyzysku. Dlatego patrząc w przyszłość postulujemy całkowite rozdzielenie sprawy pracy i zamieszkania.

Polish Embassy in the Netherlands

Website: www.gov.pl
E-mail: haga.konsulat@msz.gov.pl
Phone: (+31) 70 79 90 100

Emergency telephone: +31 70 70 11 036
(between 5:00 PM – 9:00 AM)

Chcę nawiązać kontakt:

PRZYŚLIJ TU SWOJE ZDJĘCIA I FILMIKI PRZEDSTAWIAJĄCE ZŁE ZAKWATEROWANIE.

Holandia musi wiedzieć, że agencje pracy tymczasowej są złymi wynajemcami mieszkań. Migranci zarobkowi
zasługują na bezpieczny dom. Przecież to poszanowanie praw obywatelskich. Przyślij tu swoje zdjęcia i filmiki
przedstawiające złe zakwaterowanie.

Przyślij tu swoje zdjęcia i filmiki przedstawiające złe zakwaterowanie.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Read more